Diskresjonær forvaltning (Aktiv forvaltning)

Frihet under ansvar.

For kunder som ikke ønsker å være delaktige i de løpende investeringsbeslutningene, tilbyr vi diskresjonær forvaltning. Det innebærer at du som kunde overlater forvaltingsbeslutningen til oss. Forvalteren har fullmakt til løpende gjennomføring av replasseringer innen de rammer som man sammen har kommet frem til, basert på eksempelvis markedsrisiko, likviditet, volatilitet. Fordelen med diskresjonær forvaltning er du selv ikke trenger å være aktiv, men har en forvalter som overvåker dine investeringer utfra det aktuelle markedet.

Diskresjonær forvaltning innebærer et ekstra stort ansvar for oss. Vi fatter viktige økonomiske beslutninger på vegne av våre kunder. Vi må derfor jobbe hardt for å fortjene den tilliten vi trenger fra våre kunder, for å kunne fortsette å gjøre en god jobb.

Vi tilbyr løsninger tilpasset den enkelte kunde, med hovedvekt på følgende plasseringer:

  • Fondsporteføljer med risikonivå tilpasset kunden (Konservativ, Defensiv, Moderat, Dynamisk eller Offensiv)
  • Pensum Utbytteportefølje Norske aksjer
  • Pensum Norske aksjer
  • Pensum Obligasjonsportefølje
  • Taktiske og strategiske handler