Ny rapporteringsportal

Ny rapporteringsportal for Kapitalforvaltningen

Pensum har hatt en stor vekst i antall kunder gjennom 2016, og har valgt å styrke vår oppgjørs- og rapporteringsfunksjon ved å inngå et samarbeid med selskapet Trac Services AS, som har lang erfaring med å utføre slike tjenester. Som en konsekvens av denne avtalen lanserer vi nå første utgave av vår nye kunderapporteringsportal. Pensum og Trac har store ambisjoner om å videreutvikle rapporteringsportalen gjennom 2017, og Pensum vil gjennom mailutsendelser informere når ny funksjonalitet er lansert.

Innlogging til den nye portalen skjer ved hjelp av Bank-Id autentisering, for å gi våre kunder den beste sikkerhet for sin informasjon.

Pålogging gjøres via vår hjemmeside www.pensumgroup.no, under «logg inn».

Ta gjerne kontakt med din rådgiver for mer informasjon.