”De gamle er eldst” – Intervju med Kåre Pettersen, Forvalter og Investeringsdirektør, Pensum.

 

2016 var et suksessfullt år for Pensums aktivt forvaltede porteføljer, men hvem er egentlig personen bak Pensums forvaltning? Hvordan ser en vanlig dag som porteføljeforvalter ut? Vi traff Pensums forvalter, Kåre Pettersen, på en kafe i Stockholm en solfylt april-morgen.  En måned som ikke bare har bydd på sol, sne, hagl, og regn, men også ekstra avkastning for Pensums kunder.

Tross både Brexit og Trump hadde du et bra forvaltningsresultat i 2016, hvordan holder du deg oppdatert på markedsutviklingen?

Det enkle svaret er jeg leser veldig mye, noe jeg har gjort siden jeg var liten. Om morgenen er det mobiltelefonen eller iPad for å følge markedsutviklingen i Asia, morgennyheter (Dagens Industri, Dagens Næringsliv, Finansavisen, E24, Hegnar og CNBC) og eventuelle resultatrapporter og nyheter fra selskapene vi følger.  På dagtid følger jeg markedsutviklingen og nyhetsbildet primært via internett og Infront.  På kveldstid følger jeg USA på via mobil og iPad, samt at jeg ofte leser morgendagens aviser (som gjerne legges ut digitalt ved 21-22-tiden) før lyset slukkes.

Hvordan ser en vanlig dag ut som Pensums forvalter?

Jeg leser makrorapporter fra uavhengig analysehus. I tillegg følger vi rapportene fra 5-6 av de ledende og anerkjente meglerhusene/bankene i Norge og Sverige.  Dessuten fører vi nær dialog med de forvaltningsselskapene vi samarbeider med, samt at vi ofte stiller på kapitalmarkedsdager og selskapspresentasjoner.

Du har tidligere arbeidet som revisor, hvordan synes du det hjelper i ditt arbeid som forvalter?

Først og fremst når jeg leser selskapsspesifikke rapporter og analyser er det en stor fordel å ha en bakgrunn som revisor. Men også ved utvikling av forvaltningsstrategier og screening av aksjeuniversene hvor vi i stor grad baserer oss på ulike verdsettelsesmultipler fra regnskapene.

Har du endret din forvaltningsstrategi siden start eller er den stort sett uforandret?

Vi forsøker å være dynamiske og å se trendene i markedet, samtidig som vi har muligheten til å ta store avvik fra indeks i våre porteføljer. Om det er en ting jeg vil løfte frem som en endring er det at vi i tråd med vårt syn på markedet nå tar lavere risiko og er mere diversifiserte i våre porteføljer.

Hvor ofte endres innehavet i de ulike porteføljene?

Vi foretar endringer når selskapene ikke leverer som forventet, eller når markedsbildet skifter. I utbytteporteføljen har vi en omsetningshastighet på under halvparten av porteføljen per år.  I vekstporteføljen har vi noe høyere omsetning av aksjene.  Det ligger både i kundenes og Pensums interesse å holde transaksjonskostnadene lave, noe som innebærer at vi ikke gjør endringer i porteføljene om vi ikke har en god grunn.

Når du velger enkeltaksjer, hva baserer du dine valg på?

Blant mange faktorer vil jeg særlig vektlegge ledelsen, sektorens framtidsutsikter, samt selskapets teknologi. Disrupsjon er mer enn bare et moteord.  Stadig flere selskap møter ny type konkurranse, og vi leter etter selskap som benytter teknologi som en konkurransefordel.  Vi gjennomgår flere analyserapporter fra ulike analytikere, og setter de mest positive og mest negative analytikerne opp mot hverandre, for bedre å forstå risiko og potensialet i ett selskap.

Hva gjør du i fritiden?

Som far med tre aktive barn går mye tid med på oppfølging av dem og deres idrettsaktiviteter. Min yngste datter har diabetes, så vi som foreldre følger med på alle hennes treninger – og hun trener seks dager i uken.  I vinterhalvåret er vi mye på familiens hytte på Hafjell, mens vi prøver å komme oss ut på sjøen om sommeren.

Du får 10 millioner kroner som skal plasseres i markedet, hva ville du gjort?

Med et langsiktig perspektiv på investeringen skulle jeg plassert midlene i en bred portefølje av utbytteaksjer. Da får jeg i snitt ca 5% årlig utbytte, og så håper jeg på verdistigning i tillegg.

Er det noe hjemme hos deg som tydelig viser hva du jobber med?

Dersom du spør min familie er det nok flere ting, men de sikreste tegnene er kanskje at TVen nesten alltid står på og viser CNBC eller Bloomberg TV.

Og til slutt; Hvem er dine forbilder innen finansverden?

Jeg blir mer imponert over innovative grundere og bedriftsledere som bygger fra null, enn forvaltere som investerer og forvalter andres penger. I Norge har vi for eksempel Kjell Inge Røkke og Petter Stordalen, og internasjonalt synes jeg ikke vi kan se bort fra det Elon Musk prøver å skape.  I forvaltningsbransjen er det mange smarte mennesker som bygger ekstremt avanserte forvaltningsmodeller. Men; «de gamle er eldst», og håndverket basert på Benjamin Grahams investeringsteorier er like gjeldende i dag som det var før.

 

Les mer om Pensums forvaltning her