Temaet «Verdens 99 beste investorer» ga fullsatt Pensum-event.

Magnus Angenfelt, forfatter av boken “Verdens 99 beste investorer”

 

Pensum og våre samarbeidspartnerne arrangerer flere seminarer og eventer for kunder i løpet av året. Onsdag den 10. mai avholdt vi seminaret «Investerer du som proffene?» på Hotel Scandic Anglais i Stockholm med forfatteren Magnus Angenfelt og europaforvalteren Peter Sjöholm som foredragsholdere.  Det ble en minnerik og spennende kveld for en fullsatt sal!

Pensums egen Senior Investeringsrådgiver Peter Ågren innledet kvelden ved å fortelle om viktigheten av å holde seg til sin strategi, og om hvordan Pensum tenker rundt forvaltning. Deretter fortalte forfatteren Magnus Angenfelt om sin bok «Verdens 99 beste investorer», der han delte sine tanker og innsikt om hvordan man kan skape god og stabil avkastning år etter år.

Kvelden ble avsluttet med et innlegg av forvalteren Peter Sjöholm som vi tror er på god vei inn i Magnus neste bok! Etter en lang karriere i ulike banker bestemte han seg for å drive forvaltning i stedet.  Han brukte to år på å lage en matematisk modell som brukes for å eliminere alt «bruset» i markedene.  Ved å eliminere «bruset» kan man se selskapene egentlige verdier, og så langt har Peter lykkes meget bra med det.  I bunn og grunn er han en verdi-investor, noe som innebærer at hans mål er å ha langsiktige investeringer i godt drevne og lønnsomme selskap.  Dette har han lykkes meget bra med, noe som har gitt hans europeiske aksjeportefølje en årlig avkastning på over 23% de siste tre årene.

En stor takk til alle som var med å gjøre dette til en vellykket seanse, og en særlig takk til Magnus Angenfelt og Peter Sjöholm.