Spennende tider i energisektoren – Pensum lanserer aktivt forvaltet portefølje

 

I perioden juni 2014 til januar 2016 falt oljeprisen (Brent olje) fra 114 til 27 dollar per fat, en nedgang på 76%. Produksjonsvekst, særlig fra amerikansk skiferolje, og noe nedgang i etterspørselen, medførte en overproduksjon på ca 2%. Mer skulle det altså ikke til for at oljeprisen kollapset. I samme periode ble oljelagrene fylt til randen. De amerikanske kommersielle lagrene økte for eksempel fra 300-350 millioner fat i perioden 2012-2014 til en topp på 535 millioner fat våren 2017. I takt med økende etterspørsel, fallende produksjon fra gamle felt og sterkere disiplin fra OPEC-landene (og Russland) har lagrene falt med 180 millioner fat fra toppen.

Oljeselskapene kuttet i investeringer og leting etter ny olje i etterkant av det kraftige oljeprisfallet. I henhold til en analyse fra Rystad Energy var 2006 det siste året hvor det ble funnet like mye olje som det ble produsert. I 2012 ble 50% av produksjonen erstattet med nye funn og i 2017 var tallet helt nede på 11%. I tillegg er hvert enkelt funn mindre enn tidligere og dermed kommersielt mindre drivverdige.

I takt med oljeprisoppgangen og betydelig økt lønnsomhet for oljeprodusentene er investerings-budsjettene for 2018 og kommende år sterkt økende.
Etter fall på hhv 27% og 36% i investeringer til leteboring og produksjon i 2015 og 2016 snudde nedgangen til en forsiktig oppgang i 2017. I år forventer SEB, basert på samtaler med mer enn 200 olje- og oljeserviceselskaper gjennomført gjennom sommeren 2017, en økning på 7%. Vi tror risikoen ligger på oppsiden nå som oljeprisen flørter med 70 dollar fatet i januar 2018.

Aksjekursene i oljeselskapene reflekterer allerede mye av oljeprisoppgangen, mens vi ser et betydelig potensiale for ytterligere oppgang fra oljeserviceselskapene. Ingeniørselskaper, seismikk, rigg og subsea er eksempler på områder i en fortsatt tidlig fase av den forventede oppgangen.

Forvalter og anerkjent foredragsholder, Stig Myrseth, er medlem av Pensums investeringskomité. Investeringskomitéen gir forvaltningsavdelingen verdifulle innspill og bidrar med kompetanse innenfor aktivaallokering, trender, regioner og sektorer, og også på valg av enkeltaksjer. Stig Myrseth deler sine beste råd med Finansavisens lesere på ukesbasis med imponerende resultater i en konsentrert portefølje av norske aksjer. For tiden er Stig Myrseth og Pensum særlig positive til sykliske sektorer, herunder olje- og oljeservice og deler av shippingsektoren.

I Finansavisen den 15. januar 2018 skriver Myrseth; “I Dovre-porteføljen økes eksponeringen mot oljenæringen denne uken gjennom å ta inn Statoil, TGS og Archer. Oljeprisen har steget friskt i høst og vinter, men dette er ennå ikke fullt ut reflektert i aksjekursene. De fleste oljeselskaper får med dagens oljepris en fantastisk kontantstrøm. Dette er ikke bare godt nytt for Statoil, men også for underleverandører som TGS. Seismikkindustrien er kanskje verdens mest sykliske, og med dagens oljepriser er det duket for positive resultatoverraskelser. Archer er et spill på bedre tider i boremarkedet i Nordsjøen og onshore Argentina samt et vellykket nedsalg i det 36% eide selskapet Quintana Energy Services i USA. Etter den siste tidens oppgang i oljeprisen blir jeg ikke overrasket om Quintana snart går på børs, noe som vil gjøre det mulig for Archer å selge seg ut. Det vil synliggjøre verdier som i liten grad er reflektert i dagens kurs. Med høy giring skal det lite til før Archer blir årets oljeservicevinner“.

I oktober 2017 tok Myrseth Flex LNG inn i porteføljen. Om LNG-sektoren skriver Myrseth; “Etterspørselen etter naturgass i Kina og India eksploderer, og dette markerer etter alle solemarker startskuddet for en global gassboom“. Siden aksjen ble tatt inn i porteføljen for tre måneder siden er kursen opp 27,2% (pr 19.1.2018).

For kunder som ønsker en delportefølje med rendyrket fokus på olje, oljeservice og shipping tilbyr vi et egendefinert mandat med eksponering mot norske aksjer i nevnte sektorer. Porteføljen vil ha høy risiko og normalt være konsentrert mot 8-12 aksjer.

Ta gjerne kontakt med din rådgiver om du vil vite mer, eller send oss en mail på post@pensumgroup.no.