Hvordan jobber Pensums forvalter Kåre Pettersen?

Over en kopp kaffe snakket vi med Pensums investeringsdirektør Kåre Pettersen. I samråd med Pensums investeringskomite, basert på egne og eksterne analyser, utvikler Pettersen og hans team vårt gjeldende markedssyn og setter sammen porteføljene i de ulike mandatene i forhold til den aktuelle situasjonen i markedene.

Denne tilnærmingen til porteføljeforvaltning har gitt gode resultater for Pensums kunder siden oppstarten. Pettersen hadde da også lang erfaring fra forvaltning før han kom til Pensum. Hos Pettersen er investeringsporteføljene i trygge hender.

Hva kjennetegner forvaltningen i Pensum?

– Grunnleggende i vår tjeneste er at kunden over tid skal forvente å oppnå en god risikojustert avkastning. Våre anbefalinger blir først gitt etter at vi har kartlagt hvilken risikoappetitt kunden har, tidshorisont, og krav til likviditet samt hvilke andre plasseringer kunden besitter.

– Vi er eksperter på aktiv forvaltning, både på investeringer i fond, men også direkte i aksjer eller obligasjoner.  Videre har Pensum tilgang til utvalgte investeringer i prosjekter sammen med noen av Nordens mest renommerte partnere. Vår jobb er å sette sammen den best egenede investeringsporteføljen tilpasset kundens ønsker og behov.

Har du lest?
Spennende tider i energisektoren – Pensum lanserer aktivt forvaltet portefølje

 

Hva bør man tenke på før man bygger en god investeringsportefølje?

– Du må ha en klar strategi og sette deg mål for investeringene dine. Tidshorisonten er naturligvis viktig med tanke på hvordan porteføljen settes sammen. Mange har lett for å tenke altfor kortsiktig, og ønsker avkastning umiddelbart. Vi anbefaler at du tenker langsiktig og at du minst har et femårsperspektiv. Jo lenger tidsperspektiv, desto bedre.


Klikk på bildet for vår siste markedsoppdatering.


Hvor ofte endres innehavet i de ulike porteføljene?

– Vi foretar endringer når selskapene ikke leverer som forventet, eller når markedsbildet skifter. I Pensums Utbytteportefølje har vi en omsetningshastighet på under halvparten av porteføljen per år.  I Vekstporteføljen har vi noe høyere omsetning av aksjene.  Det ligger både i kundenes og Pensums interesse å holde transaksjonskostnadene lave, noe som innebærer at vi ikke gjør endringer i porteføljene om vi ikke har en god grunn.

Hvem er dine forbilder innen finansverden?

– Blant forvalterne er det mange smarte mennesker som bygger meget avanserte forvaltningsmodeller. Men håndverket basert på Benjamin Grahams investeringsprinsipper er like gjeldende i dag som det var før. Vi forsøker å ha så stor «margin of safety» som mulig når vi velger å gå inn i nye posisjoner.

 

Ønsker du å motta nyhetsbrev med vårt markedssyn ukentlig? Meld deg på her.