Advokatforsikring


Advokatforsikring

En advokatforsikring gir din bedrift eller organisasjon rask tilgang til spesialisert advokatbistand. Den kan dekke et behov for bedrifter eller organisasjoner som ikke har en juridisk avdeling eller fast advokatforbindelse. Forsikringen kan også være fordelaktig for de som har en juridisk avdeling, men ønsker tilgang til et større utvalg advokater, eller redusere kostnadene ved ekstern advokatbistand.

En advokatforsikring koster årlig like lite som et par advokattimer. Advokatforsikringen kan benyttes til generell rådgivning, til å forebygge tvister, eller dersom bedriften blir en del av en tvist.  Inngåelse og tolkning av avtaler vil alltid være en del av å drive en form for virksomhet. Dermed vil det også alltid være behov for advokathjelp dersom avtalen ikke går som planlagt. Med advokatforsikring kan dere frigjøre tid og ressurser, og bruke tiden på deres kjernevirksomhet.

Hva får du dekket gjennom en advokatforsikring?

  • Tilgang til juridisk rådgivning innenfor utvalgte områder som berører de fleste bedrifter og organisasjoner
  • Advokathjelp ved tvister
  • Ingen økonomisk risiko ved søksmål

 

En advokatforsikring er med på å trygge hverdagen og driften.

Pensum Forsikringsmegling kan hjelpe dere med å finne en advokatforsikring for din bedrift, bransje eller organisasjon. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum