Markedskommentar

Markedskommentar

Pensum utarbeider både ukentlige investeringskommentarer og månedlige markedskommentarer.

Se menyen til venstre for linker til de ulike rapportene eller kontakt din rådgiver hos Pensum for å få tilsendt disse per epost.