Bustadoppforingsloven

  • Oppfyllelsesgaranti/Gjennomføringsgaranti – Bustadsoppføringslova §12. Entreprenør eller byggherre skal ved inngåelse av boligkjøpskontrakt med forbruker, umiddelbart stille garanti for oppfyllelse av kontrakten.
  • Reklamasjonsgaranti – Bustadsoppføringslova §12. Garantien skal sikre at forbruker får rettet eventuelle feil og mangler i reklamasjonsperioden på 5 år etter overtakelse av boligen.
  • Forskuddsgaranti – Bustadsoppføringslova §47. Ved tidspunkt for inngåelse av kjøpekontrakt på bolig, krever selger normalt at kjøper betaler et forskudd tilsvarende 10% av kontraktssum. Forskuddet skal stå på låst konto hos eiendomsmegler/advokat inntil overtakelse.  Selger kan frigjøre denne kapitalen til bruk i prosjektet eller i andre prosjekter som egenkapital. For å frigjøre denne kapitalen kan selger benytte en forskuddsgaranti
Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum