Corporate Finance

Kompetanse som du sjelden behøver,
kan du istedenfor få fra oss.

Corporate Finance teamet til Pensum rådgir selskaper i SMB markedet innen oppkjøp og salg av private selskaper, samt bistand til oppstart, utvikling og ekspansjon. Videre opptrer Pensum Corporate Finance ved optimalisering av kapitalstruktur, samt tilrettelegging av kapitalinnhenting både på gjeld og egenkapital.

Struktuerte løsninger:
Pensum innehar høy kompetanse på utarbeidelse av ulike skreddersydde strukturer som sikring av aksjeposisjoner og andre derivatstrukturer.

Alternative Investeringer:
Hovedsakelig nordiske markedsfokus. Samarbeid med Carnegie i Norge, 2E Group AS i Danmark, Property Invest AB og Norama Real Estate i Sverige. Målsetning om IRR på 10-15%, avhengig av struktur. Normalt fokus på kontantstrøm. Prosjektene kjennetegnes ved høy kompetanse i teamene og god historikk. Ofte med initiativtakere med stort eierskap i prosjektet på samme vilkår.

Noen utvalgte prosjekter:

 

 

 

 

 

 

 

 

* Samarbeidsavtale med Carnegie

Dersom du har eksponering mot ett eller flere prosjekter Pensum har tilrettelagt, og ønsker oppdatert informasjon; ta kontakt på post@pensumgroup.no eller din kontaktperson i Pensum.