Diskresjonær forvaltning

Diskresjonær forvaltning – frihet under ansvar

For kunder som ikke ønsker å være delaktige i de løpende investeringsbeslutningene, tilbyr vi diskresjonær forvaltning. Det innebærer at du som kunde overlater forvaltingsbeslutningen til oss. Forvalteren har fullmakt til løpende gjennomføring av replasseringer innen de rammer som man sammen har kommet frem til, basert på eksempelvis markedsrisiko, likviditet, volatilitet og forventninger til avkastning. Fordelen med diskresjonær forvaltning er at du selv ikke trenger å være aktiv, men har en forvalter med fullt fokus på dine investeringer og som sørger for at du til enhver tid er fornuftig posisjonert.

Diskresjonær forvaltning innebærer et ekstra stort ansvar for oss. Vi fatter viktige økonomiske beslutninger på vegne av våre kunder og er avhengige av å forvalte den tilliten på en solid måte. Vi har derfor et særlig fokus på vår diskresjonære forvaltning og streber til enhver tid mot å gjøre en best mulig jobb.

Vi tilbyr løsninger tilpasset den enkelte kunde, med følgende plasseringsmuligheter:

Pensum Globale fondsporteføljer

 • Aksjefond
 • Rentefond
 • Kombinasjon av aksjer og renter, dynamisk forvaltet

Pensum Global Absoluttavkastning

 • Hedgefond, Privatlån, andre fond med fokus på absoluttavkastning
 • Lav samvariasjon med andre aktivaklasser

Pensum Aksjeporteføljer

 • Norske aksjer
 • Energi
 • Egenkapitalbevis
 • Sjømat
 • Nordiske aksjer
 • Europeiske aksjer

Pensum Obligasjoner

Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum