Egenhandel

Forhåndsklarering og instruks for egenhandel

Retningslinjene om egenhandel er utarbeidet for å sikre at ansatte i Pensum ikke handler finansielle instrumenter i strid med kunders eller foretakets interesser. Retningslinjene gjelder for alle ansatte i Pensum. Begrepet «ansatt» omfatter også andre personer som arbeider med eller har innsyn i foretakets investeringstjenester. Retningslinjene gjelder i visse tilfeller også for «tilknyttede personer» og styremedlemmer (se punkt 1.1 og 1.2).