Forsikringsmegling

Gode forsikringer finnes det mange av. Det gjelder bare å finne de beste.

Det å kunne matche hver enkelt kundes fremtidige behov av økonomisk beskyttelse med de rette forsikringene med hensyn til pris, betingelser forøvrig og aktiv oppfølging er hva forsikringsmegling egentlig handler om.

Vi er en del av

Internationalt nettverk av forsikringsmeglere

www.euribron.com

Mer om forsikringsmegling

Skadeforsikringer

Pensum formidler alle typer skadeforsikringer til det norske bedriftsmarkedet. Vi analyserer og identifiserer din bedrifts risiko og ansvar. Med risiko mener vi fysisk risiko, som eksempel brann, vann eller innbrudd. Med ansvar mener vi juridisk risiko der vi medvirker til å avgrense krav som kan rettes mot din virksomhet.

Personalforsikringer

Pensum har mange års erfaring med rådgiving av, samt sette sammen forsikringsløsninger for ansatte i en virksomhet. Sammen med bedriftens ledelse som setter rammene for forsikringsløsningen, utarbeider Pensum en forsikringsløsning som i størst mulig grad skal bidra til økonomisk sikkerhet for de ansatte og deres familier, dersom noe uforutsett skulle skje.'

Tjenestepensjon

Alle bedrifter må ha en pensjonsordning for sine ansatte, det er lovpålagt. Mange bedrifter ønsker imidlertid å ha pensjonsordninger utover det som er lovmessig pålagt, og da er det flere forhold å tenke på etter endringene i regelverket for tjenestepensjoner de senere årene. Dette gjelder spesielt regelverket knyttet til Egen Pensjonskonto og Uførepensjoner.'
Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum