Foretak

Vi tar et grep om helheten,
mens du kan ta det med ro.

Pensum tilbyr sine bedriftskunder og deres ansatte overblikk og kontroll over behovet for forsikringer og pensjoner. Vi tar hånd om alt det praktiske og gir deg innsyn gjennom vår internettbaserte kommunikasjonsportal.

Vi setter sammen kundens forsikringer og tjenestepensjoner, og håndterer all administrasjon. Vår totale service forenkler kundens arbeid med tjenestepensjonen.

Vi gir bedriften og deres ansatte en økonomisk trygghet uførhet og hjelper nøkkelpersoner med rett forsikring for å minimere sykefravær.