Tjenestepensjon

Tjenestepensjon – en viktig del av din lønn.

Den delen av pensjonen som du mottar fra ditt arbeide kalles tjenestepensjon. Den blir en viktig del av dine inntekter når du blir pensjonist. Jo mer du tjener, jo viktigere blir den. En tjenestepensjon er som regel ikke tilstrekkelig som pensjonstilskudd. Derfor bør du også fokusere på egen sparing.

Pensum tilbyr dekninger for ansatte, eiere og ledelse i selskaper. Basert på selskapets ønsker og behov, hjelper vi til med å definere policy for selskapets håndtering av tjenestepensjon, sykeforsikring og rehabilitering som kompletterer den almenne vilkår for erstatning fra myndighetene.

Pensum tilbyr også forsikringsdekning i form av gruppelivsforsikring, tjenesteforsikring og øvrige løsninger deres personal kan tenkes å ha behov for. Summen av dette skaper trygghetsløsninger som bidrar til at dere blir en attraktiv og trygg arbeidsgiver.

Er du leder for et selskap, sitter i en ledergruppe eller i et eller flere styrer, har du et stort personlig ansvar. De siste årene har dette ansvaret blitt større og mer definert. Pensum har god kompetanse på hvilke dekninger som finner i markedet. Vi hjelper til med å finne en fullverdig og god løsning tilpasset deres behov.