Privat

Hva du enn gjør, gjør noe.

Livet etter arbeidslivet skal også leves. Helst så bra som mulig. God økonomi i livet etter arbeidslivet gir muligheter og er derfor en viktig del av velvære. Statens bidrag er begrenset, og kan bli enda mer begrenset i fremtiden. Du er derfor nødt til å ta hånd om din fremtid og starte planleggingen så tidlig som mulig. Enten via din arbeidsgiver eller gjennom egen sparing. Helst begge deler. La oss komme med gode innspill og forslag allerede idag.