Generasjonsskifte/ eierskapsspørsmål

Tenk deg om før det er for sent.

Mange bedrifter kommer før eller senere til å gjennomgå et generasjonsskifte, selges eller avvikles. Som forsikringsmegler og kapitalforvalter får vi ofte løpende kontakt med bedriftseiere lenge før disse problemstillingene blir aktuelle. Vi ser et voksende behov og har valgt å spesialisere oss innen dette området gjennom å ha utviklet en effektiv arbeidsprosess som med fordel bør påbegynnes i god tid innen et salg eller et generasjonsskifte blir aktuelt.

For å kunne optimere gjennomføringen og analyse av de økonomiske konsekvensene, er det nødvendig med en detaljert planleggingsfase og involvering av flere ulike sakkyndige, blant annet revisorer, jurister, kapitalforvaltere, bedriftsrådgivere og banker. Vi har et bredt nettverk av eksterne samarbeidspartnere som vi gjerne benytter i slike prosesser.

Pensum gjennomfører hvert år et antall seminarer som berører slike problemstillinger.

Er du interessert i vår arbeidsmetodikk eller ønsker å komme på et seminar, så er du velkommen å kontakte oss.