Kapitalforsikring

En enkelt og fleksibel spareform.

Dine plasseringer og din sparing plasseres i en forsikring. Kapitalforsikring passer bra for langsiktig sparing og langsiktig forvaltning, men med god fleksibilitet.

Eneste forsikringselementet som ligger i en kapitalforsikring, er en livsforsikring som utgjør 101% dekning av markedsverdien i forsikringen. Man har ingen beskatning løpende, så lenge kapitalen står plassert i kapitalforsikringen (gjelder også renteplasseringer). Det er ingen innberetning av transaksjoner foretatt innad i forsikringen, kun en rapportering på verdiutvikling og eventuelle uttak fra år til år.

En kapitalforsikring er også en gunstig struktur i forbindelse med arveplanlegging.

Du avgjør selv når, og i hvilken tidsperiode du ønsker at pengene skal utbetales.

Du har altså full kontroll på dine plasseringer og skattebelastninger.