Liv- og ulykkesforsikring

Livsforsikring.

Pengene fra en livsforsikring kan være avgjørende for at en familie skal ha råd til å bli boende i sin boenhet dersom en av forsørgerne skulle falle fra.

Vi kan hjelpe til med livsforsikring  i flere ulike varianter. Enten betales et engangsbeløp ut ved dødsfall, eller så velger man et beløp som utbetales gjennom en viss periode som er definert. Man velger det som passer best for deg og din situasjon.

Ulykkesforsikring.

Det er viktig å føle seg trygg dersom en ulykke skulle oppstå. Vi tilbyr en stor mengde av ulike forsikringer gjennom ulike forsikringsselskaper. Ulykkesforsikring kan minske konsekvensene når ulykken først skjer.