Foretaksforsikring

Pensum Foretak gir deg trygghet.

Pensum Foretak er vårt virksomhetsområde innen skadeforsikring. Vi analyserer og identifiserer din bedrifts risiko og ansvar. Med risiko mener vi fysisk risiko, som eksempel brann, vann eller innbrudd. Med ansvar mener vi juridisk risiko der vi medvirker til å avgrense krav på skade som kan rettes mot deg.

Vi hjelper deg med å håndtere risiko for objekt og formål, såvel som spørsmål om ansvar som kan oppstå i den virksomheten du driver. I vårt daglige miljø og virksomhet utsettes vi alle stadig for risiko, både fysiske og juridiske. Forsikring er en måte å håndtere risiko på, men langt ifra eneste løsning. Pensum gjør det klar over hvilke risikoer du bærer og hvordan du håndterer dem. Vi identifiserer og forebygger, gjennom anbudsrunder mot forikringsselskapene og vi hjelper deg med skadehåndtering når skaden inntreffer.

Vårt mål er å beskytte liv, eiendom og virksomhetens eksistens samt holde kostnadene knyttet til dette på et rimelig nivå. Som kunde hos Pensum Foretak får du tilgang til kvalifisert forsikringsrådgivning utfra et helhetssyn. Våre rådgivere er jurister og økonomer med lang og dokumentert erfaring  og kompetanse fra bransjen. Vi ser til at din bedrift er riktig forsikret på rett tid og til rett pris.