Øvrige foretaksforsikringer

Øvrige foretaksforsikringer.

Vi tar aldri et oppdrag for gitt, ettersom at vi vet at tillit er noe som vi alltid må fortjene. Samtlige risikoer må identifiseres og verdifastsettes. Forsikringsprodukter vi alltid går gjennom er:

  • Tjenesteforsikring
  • Person- og helseforsikring

Som kunde i Pensum får du alltid tilgang til kvalifisert forsikringsrådgivning utfra et helhetssyn.