Spesialforsikring

Spesialforsikring.

Pensum sine medarbeidere har flere av bransjens eldste og mest erfarne medarbeidere. Denne erfaringen er vesentlig da ditt forsikringsbehov kan være av mer spesiell karakter. Vi kan levere følgende spesialforsikringer:

  • Cyber
  • Kidnapping/løsepenger (K&R)
  • Forurensning (Contamination)
  • Tilbakekalling (Recall)

Vi analyserer og tilpasser forsikringsbehovet til den virksomhet du bedriver.

Vi oppdaterer forsikringsdekningen fortløpende om forandringer skjer i virksomheten. Vi har et helhets tankesett som bygger på at du har en nær personlig kontakt med oss