Transportforsikring

Transportforsikring.

Pensum har høy kompetanse og lang erfaring fra både nasjonale og internasjonale kunder.

Varer som skal eksporteres eller importeres utgjør en betydelig verdi for både kjøpere og selgere. Ingen transport er risikofri, og hvem har egentlig ansvaret for en vare under lasting, under selve transporten og under lossing?

Varer som transporteres med fartøy, bil, tog og fly skades eller forsvinner hver eneste dag, og Pensum sørger for at du er sikret økonomisk mot tap som følge av dette.

I dag usteder bankene garantierklæringer hvor transportøren må ha penger stående i bank. Disse midlene kan frigjøres ved løyvegaranti, mot en årlig premie. Pensum kan også bistå innen løyvegaranti.

Kontakt Andreas Lange for tilbud.
al@pensumgroup.no/ +47 97 68 38 49