Ved skade

Pensum service ved skade.

Hos Pensum har vi en lang erfaring med skadehåndtering. Vi gir deg derfor mulighet å diskutere oppståtte skader med selskapets skaderegulerere og ser til at du får den erstatningen du har rett på.

Vi følger din skade fra skademelding til skaden er håndtert og du har fått din forsikringsutbetaling.

För att handläggningen av en skada skall gå så smidigt som möjligt kräver försäkringsbolagen i vissa fall omfattande information. Som kund hos Pensum hjälper vi dig att ta fram nödvändig information.

Gör din skadeanmälan direkt på webbplatsen:
Logga in på ditt försäkringsbolags hemsida och fyll i en skadeanmälan på ett par minuter och skicka. Om det behövs kontaktar vi ditt bolag för att komplettera din anmälan.

Ring bolagets skadejour för akuta skador:
Bolagens skadejour är öppet dygnet runt. Telefonnumret finns på bolagets hemsida. Skador som inte är akuta anmäler du enligt ovan. Skriv ut och  lägg den på närmsta postlåda.