Byggarantier iht Norsk Standard

    Byggarantier iht Norsk Standard

    • Byggherregaranti: Byggherre har forpliktelser ovenfor utførende entreprenør(Total-/Hovedentreprenør). Det kan dreie seg om prosjekterings- eller betalingsforpliktelser.
    • Entreprenørgaranti: Mange av dagens byggeprosjekter preges av høye verdier og store ansvarsforpliktelser. I de tilfeller hvor kontraktsbrudd oppstår, kan de økonomiske følgene bli betydelige.