Løyvegaranti

Løyvegaranti

I dag utsteder bankene garantierklæringer hvor transportøren må ha penger stående i bank. Disse midlene kan frigjøres ved løyvegaranti, mot en årlig premie. Pensum er objektive og uavhengig av forsikringsselskapene, og henter de beste prisene og betingelsene i markedet på vegne av våre kunder.

Kontakt Andreas Lange for tilbud.
al@pensumgroup.no/ +47 97 68 38 49