Om Norsk Standard (NS)

Om Norsk Standard (NS)

Norsk Standard(NS), er en benevnelse på standarder, som bestemmes og reguleres av Standard Norge. NS kan angå alt fra bygg og anlegg til petroleum, samfunnsansvar og tjenester. Standardene utarbeides vanligvis av høyt kvalifiserte fagfolk i komiteer med medlemmer utpekt av interesseorganisasjoner, bedrifter, myndighetsorganer eller andre som ønsker å engasjere seg i arbeidet. Dette kan påvirke innholdet i standardene som dermed vil kunne framstå som kompromisser eller forhandlingsresultater mellom ulike partsinteresser. Standardene utarbeides først som høringsutkast og vedtas deretter av Standard Norge.