Næringslivsforsikring

Kombinert næringslivsforsikring.

De fleste små og mellomstore bedrifter tegner en kombinert næringslivsforsikring. Det betyr at bedriften har en forsikring på sine eiendeler samt avbrudds- og ansvarsforsikring. Vi skreddersyr forsikring etter bedriftens definerte behov, slik at din virksomhet får en optimalt forsikringsløsning.