Norsk Golfbaneforsikring

Norsk Golfbaneforsikring

Pensum har utviklet en forsikringsløsning spesielt for golfbaner, basert på golfklubbenes egne ønsker og behov, samt vår erfaring fra samarbeidet med svenske og norske golfklubber.

Norsk Golfbaneforsikring er en forsikringsløsning som er for deg som ønsker det beste, men samtidig ikke vil betale for mye. Da Pensum utviklet produktet var det stort fokus på at dekningen skulle være den beste, men også være et prisverdig produkt.

Gjennomsnittlig besparelse på tilbud gitt i 2015 var hele 26%!

Norsk Golfbaneforsikring er et kvalitetsprodukt.
Med våre spesial-vilkår for golfbaner/klubber har vi sørget for at klubben har en optimal forsikringsløsning.

Hva omfatter forsikringen?

Ansvarsforsikring
– Beskytter hvis virksomheten blir erstatningsansvarlig.

Næringsbyggsforsikring
– Bygg på inntil 30kvm som ikke er meldt inn er dekket.

Næringslivsforsikring
– Maskiner, inventar og løsøre
– Hærverk på green
– Nøkkelforsikring
– Prosjekt / Montasjeforsikring
– Rettshjelp
– Transportforsikring
– Kriminalitetsforsikring

Ulykkesforsikring for medlemmer
– Gjelder for medlemmer og besøkende innenfor banens område.

Årsavgiftsforsikring for aktive medlemmer ved ulykke
– Forsikring som dekker betalt årsavgift ved skadet medlem som ikke kan spille golf.

Yrkesskadeforsikring
– Yrkesskadeforsikring. inkl ulønnet arbeid.

Motorpark – forsikring for kjøretøy
– Inkluderer maskinskade på arbeidsmaskiner
– Avbruddsforsikring på motorvogn
– Kasko, del-kasko eller Brann og tyveridekning
– Gjelder også uregistrerte kjøretøy

Maskinforsikring på vanningsanlegg
– Vanningsanlegg inkl. styringssystem, pumper og tilhørende utstyr i forbindelse med elektriske fenomen.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

    Golfklubb

    Ditt navn / Kontaktperson (obligatorisk)

    E-post* (obligatorisk)

    Telefonnummer* (obligatorisk)

    Melding