Personalforsikring

Pensum bidrar til å skape økonomisk sikkerhet for bedriftens ansatte.

Pensum har mange års erfaring med rådgiving av, samt sette sammen forsikringsløsninger for ansatte i en virksomhet. Sammen med bedriftens ledelse som setter rammene for forsikringsløsningen, utarbeider Pensum en forsikringsløsning som i størst mulig grad skal bidra til økonomisk sikkerhet for de ansatte og deres familier, dersom noe uforutsett skulle skje.

Med en helse/behandlingsforsikring kan man også bidra til å holde sykefraværet i bedriften nede.

Informasjon.

Det er viktig for en bedrift som bruker betydelig med ressurser på de ansatte, og formidle hva verdien av forsikringsløsningen egentlig er. Pensum utarbeider i denne sammenheng forståelig informasjonsmateriell og holder informasjonsmøter for de ansatte.

Markedet.

Pensum tilbyr alle typer av personalforsikringer. Det er mange leverandører av disse forsikringene ute i markedet, og Pensum vil derfor hjelpe din bedrift med å finne den beste leverandøren med tanke på lavest mulig premie og best mulig betingelser for øvrig.