Badminton

Badminton.

Pensum er forsikringsmegler for det Svenska Badmintonförbundet.

If er forsikringsselskapet for lisensforsikringen. Forsikringen gjelder for spillere med konkurranselisens.

Kontakta oss:
Håkan Nordlund
+46 8 41 00 65 06