Tjenestepensjon

Vi tar et grep om helheten,
mens du kan ta det med ro.

Alle bedrifter må ha en pensjonsordning for sine ansatte, det er lovpålagt. Mange bedrifter ønsker imidlertid å ha pensjonsordninger utover det som er påkrevd, og da er det flere forhold å tenke på.

Med utgangspunkt i de rammene som bedriften legger til grunn, finner vi sammen den beste løsningen og leverandøren for din bedrift og dine ansatte.

Vi er inne i en tid med store forandringer på rammebetingelsene for tjenestepensjoner. Dette gjelder både for innskuddsbaserte og ytelsesbaserte ordninger, samt for uførepensjon.

Det er flere tilpasninger til nytt regelverk som må gjøres nå i nær fremtid. Pensum kan hjelpe deg med informasjon om kravene som ligger i disse endringene, og sørge for gjennomføringen av de.

Pensum tilbyr også kapitalforsikringer til privatpersoner.
En enkelt og fleksibel spareform.

Dine plasseringer og din sparing plasseres i en forsikring. Kapitalforsikring passer bra for langsiktig sparing og langsiktig forvaltning, men med god fleksibilitet.

Eneste forsikringselementet som ligger i en kapitalforsikring, er en livsforsikring som utgjør 101% dekning av markedsverdien i forsikringen. Man har ingen beskatning løpende, så lenge kapitalen står plassert i kapitalforsikringen (gjelder også renteplasseringer). Det er ingen innberetning av transaksjoner foretatt innad i forsikringen, kun en rapportering på verdiutvikling og eventuelle uttak fra år til år.

En kapitalforsikring er også en gunstig struktur i forbindelse med arveplanlegging.

Du avgjør selv når, og i hvilken tidsperiode du ønsker at pengene skal utbetales.

Du har altså full kontroll på dine plasseringer og skattebelastninger.