Treningssenter

Pensum Idrett.

Pensum har sammen med treningssenterbransjen utarbeidet en egen forsikringsløsning spesielt for treningssenterbransjen. Dette er en konkurranseutsatt bransje, og en stor skade på senteret kan få alvorlige følger for videre drift av senteret. En god og tilpasset forsikringsløsning er med på å trygge den videre driften.