Treningssenterforsikring

En spesialforsikring for ditt treningssenter
og dine instruktører.

Treningssenterforsikring er en omfattende forsikringsløsning som er skreddersydd for ditt treningssenter. Den omfatter både eiendom, og det skadeansvar som selskapet eller noen av dine ansatte kan bli utsatt for.
Forsikringsløsningen er utarbeidet etter en omfattende risikoanalyse, noe som gir deg trygghet. Vi vil tilby deg en bedre forsikring og bedre service til en lavere forsikringspremie.

Hva inngår i grunnforsikringen?

Eiendelsforsikring- en bred allrisk forsikring for alle dine eiendeler.
Alt løsøre som du eier, leaser eller har forsikringsansvar for, samt skader på glass dekkes av forsikringen. Til og med eiendeler som oppbevares på andre steder enn på treningssenteret, for eksempel hjemme hos en ansatt.

Eiendeler og annet som tilhører ansatte og kunder, og som utsettes for en forsikringsskade, dekkes av forsikringen. Forsikringen dekker også tap av penger og innredninger du selv har påkostet på treningssenteret.

Avbruddsforsikring- en enkel og omfattende avbruddsforsikring om din virksomhet ikke kan holde åpent.
Ved en skade, eller om en av dine leverandører ikke kan levere, dekker forsikringen den avbruddskostnad som du blir rammet av når virksomheten må holdes stengt.

Ansvarsforsikring- en heldekkende ansvarsforsikring om dine kunder blir utsatt for en skade.
Forsikringen dekker skadeansvar som oppstår ved person- og eiendelskade etter skadeansvarsrettslige regler. Dette gjelder for eksempel om en kunde skader seg i ditt solarium. Legale saksomkostninger samt eventuelle domstolskostnader dekkes også.

Ansvarsforsikringen omfatter til og med profesjonsansvar, det vil si skadeansvar for ren formueskade. Dette kan inntreffe om det oppstår kostnader for kunden som skyldes at selskapet ikke opptrer tilstrekkelig profesjonelt mot kunden.

Rettergangsforsikring- en forsikring for dine legale kostnader om du havner i juridiske tvister.
Rettergangsforsikring dekker dine juridiske og rettslige kostnader som oppstår i forbindelse med at en forsikringsskade oppstår.

Varemerkeforsikring- en bred forsikring som dekker ditt varemerke.
Forsikringen dekker kostnader for pr. konsulenter og lignende om selskapet rammes av tap av renommé som en følge av at en forsikret hendelse har inntruffet.

Tilleggsforsikringer.
Skulle det være andre forhold som må dekkes, hjelper vi selvsagt deg med dette.

Service, service og atter service
Vår forretningsidé er å optimere din risikohåndtering gjennom å tilby markedets mest omfattende forsikringsløsninger for din virksomhet. En bred kunnskap og mange års erfaring ligger til grunn for vår virksomhet. Vi står alltid på din side om du har spørsmål om forsikringer, eller er rammet av en skade.