Frokostseminar - Pensum Forsikringsmegling

Til frokostseminaret er vi veldig glade for å informere om at vi har fått med oss følgende foredragsholdere:
 
  • Jo Rosseland, Forsvarsdepartementet
  • Erlend Hjelle, If Skadeforsikring
  • Trygve Willadssen, If Skadeforsikring

 

Hjertelig velkommen!

Jo Rosseland er ansatt som underdirektør i FD med ansvar for graderte IKT-plattformer innenfor totalforsvaret. Han vil dra oss gjennom trender og utvikling i cyberdomenet. 

Erlend Hjelle arbeider til daglig i If med forsikring av cyberrelatert risiko. Han vil si litt om hva man faktisk kan forsikre seg for her, og hvordan en cyberforsikring vil fungere i praksis.

Trygve Willadssen er ansatt som Key Account Manager i If og har blant annet «bærekraft og forsikring» som et av sine fokusområder. “Bærekraftig Bygg” betyr at reparasjon og gjenoppføring av bygninger vil bli gjort på en langt mer miljøvennlig måte enn tidligere. Også her må vi tenke nytt – og mye kan gjøres for å spare miljøet vårt.

PENSUM FORSIKRINGSMEGLINGS FROKOSTSEMINAR

Tid:     Fredag 13. oktober
Sted:  Bergehus, Frøyas gate 15

Kl. 08:30 – Enkel servering

Kl. 09:00 – Velkommen

Kl. 09:05 – Trender og utvikling i Cyberdomenet
                   Jo Rosseland, Forsvarsdepartementet

Kl. 10:10 – Cyberforsikring – hva er det?  
                   Erlend Hjelle, If

Kl. 10:40 – Bærekraftige Bygg
                 
Trygve Willadssen, If

Kl 11:30 – Slutt

                  Det blir satt av tid til spørsmål.

Påmelding: