GDPR

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Pensum Group AS med underliggende selskaper (“Pensum”) behandler informasjon om våre kunder, besøkende på nettstedet pensumgroup.no og henvendelser Pensum  mottar pr post, telefon og epost.

Pensum  er avhengig av tillit fra kunder, samarbeidspartnere og andre, og vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine opplysninger skal være trygge hos, og vi vil derfor informere om hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

1. Hvilke personopplysninger samler vi inn?
Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte knyttes til en fysisk person. Det omfatter både elektronisk og fysisk dokumentasjon, i tillegg til telefonopptak. Pensum  yter investeringstjenester til privat- og selskaps kunder, samt sender ut nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale. Personopplysninger som blir samlet inn er avhengig av hva slags produkt eller tjeneste du som kunde tilbys.

Identifikasjonsinformasjon:
Vi innhenter personnummer, navn, og ID (pass, førerkort el) dersom vi er forpliktet til det etter loven.

Kontaktinformasjon:
Vi innhenter kontaktinformasjon i den grad det er nødvendig for kundeforholdet, f.eks. adresse, telefonnummer, epost eller annet.

Finansiell informasjon:
Kunde- og produktavtaler, transaksjonsdata.

Lovpålagte opplysninger:
Pensum innhenter lovpålagte opplysninger som f.eks. sjekk mot EUs sanksjonslister, skatteinformasjon dersom det er nødvendig for kundeforholdet og grunnleggende opplysninger som er pålagt i forbindelse med at Pensum yter investeringstjenester.

Spesiell informasjon:
Pensum er lovpålagt å foreta lydopptak av telefonsamtaler om investeringstjenester.

2. Hvor innhenter vi informasjonen fra?

Vi innhenter informasjon fra:

 • Kunden
 • Eier eller selskapsrepresentanter hos kunden
 • Tredjeparter
 • Opptak av telefonsamtaler og annen elektronisk kommunikasjon

3. Hvilke formål brukes opplysningene til?
Opplysningene Pensum innhenter vil brukt til:

 • Kundeadministrasjon
 • Oppfyllelse av avtalen mellom kunde og Pensum
 • Asset Management
 • Kunderegister
 • Risikoklassifisering
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
 • Markedsføring (ved samtykke)
 • Oppfylle regulatoriske krav

4. Utlevering av opplysninger
Pensum utleverer nødvendige opplysninger til tredjeparter for å oppfylle selskapets forpliktelser overfor kundene, f.eks. til depotbank.
Pensum utleverer opplysninger til myndigheter ved pålegg eller lovkrav.
Pensum har inngått Databehandleravtaler med leverandører om databehandling, og våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til annet enn det formålet de er innhentet for.
Vi sender ikke opplysningene til land utenfor EU/-EØS uten kundens samtykke.

5. Rettslig grunnlag
Pensum må ha et behandlingsgrunnlag for å kunne behandle personopplysninger, og selskapets grunnlag for innhenting er:

 • Nødvendig innhenting i forbindelse med å oppfylle oppdraget for kunden, f.eks. mailadresse og telefonnummer
 • Lovpålagte krav, bl.a. Verdipapirhandelloven
 • Samtykke

6. Dine rettigheter som kunde
Du har innsyn i opplysningene vi har om deg og rett til dataportabilitet.
Du har rett til å kreve sletting av opplysningene (innenfor lovens rammer om krav til lagring).
Du har rett til retting av feilaktige opplysninger om deg selv.

7. Behandlingsansvarlig
Pensum regner seg som behandlingsansvarlig da selskapet har et selvstendig formål med innhentingen av opplysningene.

8. Kontakt
Ta kontakt med compliance@pensumgroup.no om du har spørsmål.

Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum