German Property AS

German Property AS

Vennligst klikk på link under for utfylling av akseptblankett i forbindelse med salg av aksjer i German Property AS (trykk på “Gå til skjema” dersom meldingen “Sesjon for utfylling av skjema er utløpt” vises).

Akseptblankett – Privatperson

Akseptblankett – Bedrift

Dersom du ikke har mulighet til å signere akseptblankett elektronisk så vil vi kunne ettersende akseptblankett enten per epost eller vanlig post.

Merk også at dersom aksjene er registrert på selskap må det innhentes ytterligere dokumentasjon, herunder oppdatert firmaattest og vedtekter.


Spørsmål rundt aksept eller til tilbudet for øvrig kan rettes til:

Christopher Thollefsen: +47 911 53 099 / ct@pensumgroup.no

Truls Horgen: +47 917 58 833 / th@pensumgroup.no