Formuesstruktur

Formuesstruktur

Det finnes ulike strukturer å eie investeringene sine i, hvor individuelle preferanser og behov avgjør hva som er mest gunstig for deg som investor. I tillegg må man hensynta at skattesatsene stadig endres. De mest populære løsningene har historisk vært privat eierskap eller holdingsselskap, mens det i dag også kan være gunstig å eie plasseringene gjennom en kapitalforsikring. Valg av formuesstruktur vil være et naturlig tema for våre kunder på kapitalforvaltning, og det kan være store forskjeller i forventet avkastning som følge av hvilken struktur man velger å investere gjennom. Oversikt over fordeler/ulemper med de forskjellige ordningene finner du i bunnen av denne siden.

For å oppmuntre til aksjesparing, har Stortinget lansert aksjesparekonto. Aksjesparekonto skal gjøre det enklere å investere i aksjer, og gir deg muligheten til å kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt før pengene tas ut fra kontoen.
Fordelen med dette er at du utsetter skatten til uttak av gevinst, og får muligheten til å reinvestere ubeskattede gevinster. Rentes-rente effekten av dette gir store utslag i avkastning over tid, samtidig som du får bedre kontroll over egen skatt.

Fordeler med aksjesparekonto:

  • Du kan selge aksjer og aksjefond med gevinst uten beskatning før uttak
  • Innskuddene i ordningen kan tas ut skattefritt
  • Investering i aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag
  • Kan flytte inn aksjefond med gevinst skattefritt i overgangsperioden.

Overgangsregler:

I overgangsperioden vil du få muligheten til å flytte dine aksjer og aksjefond over i en slik løsning, uten å realisere skatten. Du kan deretter, inne i en aksjesparekonto, selge skattefritt og reinvestere i andre fond og aksjer. Ordningen gir deg altså mulighet til å selge deg ut av fond/aksjer du ikke ønsker å være investert i, uten å ta hensyn til det skattemessige. Det ble i november 2018 besluttet at overgangsperioden skulle forlenges til 31.12.2019.

Oversikt over ulike eierstrukturer og skattesatser for 2019: