Investeringskomité

Investeringskomité.

Pensum har en investeringskomité som består av interne og eksterne ressurser som skal kvalitetssikre vårt markedssyn, allokeringssyn og plasseringssyn.

Komiteen består av personer som har mellom 16 og 24 års erfaring fra finansbransjen, og som har hatt ledende posisjoner som blant annet finansanalytiker på Servisen Fondkommission og analysesjef og finansanalytiker hos Alfred Berg og ABG Sundal Collier.