Konsesjoner

Våre konsesjoner

Pensum Asset Management AS er under tilsyn av Finanstilsynet i Norge og har konsesjon for grenseoverskridende virksomhet til Sverige, Danmark, Island, Luxembourg, Spania, Frankrike, Tyskland og Østerrike.

Investeringstjenester, vphl. § 2-1 (1)

 • Nr 1: Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2
 • Nr 2: Utførelse av ordre på vegne av kunde
 • Nr 4: Aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt
 • Nr 5: Investeringsrådgivning som definert i § 2-4 første ledd
 • Nr 6: Plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti

Tilknyttede tjenester, vphl. § 2-6 (1)

 • Nr 1: Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter
 • Nr 3: Rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak
 • Nr 4: Tjenester i tilknytning til valutavirksomhet når dette skjer i forbindelse med ytelse av investeringstjenester som definert i første ledd
 • Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter

Forvalter (nominee) i norske eierregistre
Konsesjonen gir tillatelse til følgende:

 • Andeler i norske verdipapirfond, verdipapirfondforskriften § 13-2, jf. verdipapirfondloven § 4-10, og verdipapirregisterloven § 6-3

Klikk her for å lese mer om Pensum Asset Management AS hos Finanstilsynet.

Pensum Forsikringsmegling AS

 • Forsikringsmeglingsforetak

Klikk her for å lese mer om Pensum Forsikringsmegling AS hos Finanstilsynet.

Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum