MIFID

Pensum Asset Management AS (org nr 920 704 050) er I henhold til MIFID II («Markets in Financial Instruments Directive) definert som et ikke-uavhengig verdipapirforetak.

Alle kunder skal MIFID klassifiseres før et kundeforhold kan opprettes. Formålet med dette er å etablere ulike beskyttelsesnivåer av kunde basert på kunnskap om instrumenter/finansielle tjenester og evne til å bære de involverte risikoer. Kundene skal kategoriseres i en av tre ulike kategorier; Ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter.

Ikke-profesjonelle kunder skal egnethetsvurderes ved oppstart av kundeforholdet basert på informasjon som innhentes fra kunde, og skal få definert en investeringsprofil som skal oppdateres minimum på årlig basis.

Selskapet vil ved vederlag fra andre produktleverandører ikke beholde noen del av vederlaget, men videreføre dette til kunde, med unntak av honorar/administrasjonskostnad som DNB tar for å beregne vederlaget pr kunde pr fond.

Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum