Golfbaneforsikring

Pensum har utviklet en forsikringsløsning spesielt for golfbaner. Denne forsikringspakken er basert på golfklubbenes egne ønsker og behov, samt vår erfaring fra samarbeidet med svenske og norske golfklubber.

Pensums golfbaneforsikring er en forsikringsløsning for golfbaner og klubber som ønsker det beste, men samtidig ikke vil betale for mye. Da Pensum utviklet produktet var det fokus på at løsningen skulle ha markedets beste betingelser og konkurransedyktig pris.

Pensums golfbaneforsikring er et kvalitetsprodukt med egne spesialvilkår for våre kunder.

Hva omfatter forsikringen?

Ansvarsforsikring
– Beskytter hvis virksomheten blir erstatningsansvarlig.

Næringsbyggsforsikring
– Bygg på inntil 30kvm som ikke er meldt inn er dekket.

Næringslivsforsikring
– Maskiner, inventar og løsøre
– Hærverk på green
– Nøkkelforsikring
– Prosjekt / Montasjeforsikring
– Rettshjelp
– Transportforsikring
– Underslags-/Kriminalitetsforsikring – tilfredstiller NIFs krav!

Ulykkesforsikring for medlemmer
– Gjelder for medlemmer og besøkende innenfor banens område.

Årsavgiftsforsikring for aktive medlemmer ved ulykke
– Forsikring som dekker medlemsavgiften dersom et medlem blir skadet og ikke kan spille golf samme år.

Yrkesskadeforsikring
– Yrkesskadeforsikring. inkl ulønnet arbeid.

Motorpark – forsikring for kjøretøy
– Inkluderer maskinskade på arbeidsmaskiner
– Avbruddsforsikring på motorvogn
– Kasko, del-kasko eller Brann og tyveridekning
– Gjelder også uregistrerte kjøretøy

Maskinforsikring på vanningsanlegg
– Vanningsanlegg inkl. styringssystem, pumper og tilhørende utstyr i forbindelse med elektriske fenomen.

Hole in One forsikring

Pensum Forsikringsmegling tilbyr Hole in One forsikring.

Trykk på linken og send inn skjema for en pris.

NB: Vi har minimum 3 ukers behandlingstid på alle forespørsler, samt følgende krav fra leverandør:

  • Må være på par 3 hull.
  • 2 vitner (som ikke spiller). Vitner må avgi navn og adresse.
  • Slag må filmes (av de kjøper av forsikring).

Honorar: fra kr 3.000 per forsikring.

I tillegg kommer prisen på selve forsikringen (Ca. 1-1.5% av bilens verdi).  

Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum