Virksomhetsområder

Tre områder. Tre styrker.

Pensum har virksomhet og er spesialisert innen følgende tre områder: Kapitalforvaltning, forsikringsmegling og corporate finance.

Pensum Kapitalforvaltning består av både kvalifisert investeringsrådgivning og diskresjonær forvaltning (aktiv forvaltning).

Innen forsikringsmegling er de største områdene liv- og pensjonsforsikring, foretaksforsikring, kunstforsikring og ulike idrettsforsikringer for forbund, foreninger og individuelle idrettsutøvere.

Vår corporate finance avdeling er i hovedsak lokalisert gjennom vårt Luxembourg kontor og håndterer blant annet M&A, foretaksetableringer og kapitalinnhenting, samt konsultasjoner innen finansiering og struktur. Vi tilbyr også fondsadministrasjon og fondsetablering ovenfor fondsselskaper.