Juridisk informasjon

Juridisk informasjon.

Pensum er registrert som forsikrings- og fondsformidler, og er i denne egenskap under tilsyn av Finansinspektionen(Sverige).

Innen kapitalforvaltning er vi registrert som verdipapirselskap, og er under tilsyn av CSSF i Luxembourg, Finanstilsynet (Norge) og Finansinspektionen (Sverige).