Juridisk informasjon

Juridisk informasjon.

Pensum er registrert som forsikrings- og fondsformidler, og er i denne egenskap under tilsyn av Finansinspektionen (Sverige).

Innen kapitalforvaltning er vi registrert som verdipapirselskap, og er under tilsyn av Finanstilsynet i Norge.