Klagehåndtering

Klagehåndtering.

Pensum ønsker at du som kunde er fornøyd med det arbeidet vi utfører. Dersom du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med det arbeidet vi utfører, ønsker vi at du kontakter oss så snart som mulig.

Dersom du har en klage, bør du først og fremst henvende deg til den medarbeideren i Pensum som du har hatt kontakt med angående temaet som reklamasjonen gjelder. Skulle du fortsatt være misfornøyd etter dette, kan du gå videre gjennom å ta kontakt skriftlig til klageansvarlig i Pensum.

Når du fremmer en klage skriftlig, ønsker vi at du nøye beskriver hva klagen består i, og legger ved relevant dokumentasjon. Det er fint om du angir hvilke medarbeidere du har hatt kontakt med i Pensum angående klageforholdet, samt i hvilken tidsperiode du har hatt kontakt.

Dersom klagen er å betrakte som en enkel feil eller en misforståelse, kommer dette til å blir besvart så snart som mulig. Dersom vi ikke kan besvare din henvendelse innen 14 dager fra vi har mottatt klagen, skal du få skriftlig melding om dette, samt informasjon om fremdrift på din sak.

Ambisjonen til Pensum er at en klage skal behandles effektivt og raskt, og på en omsorgsfull måte.
Ved klage på våre kapitalforvaltningstjenester, send din henvendelse til:
Pensum Asset Management
Siri Olsen
Ramstadsletta 17
1363 Høvik
compliance@pensumgroup.no
Ved klage på våre forsikringsmeglingstjenester, send din henvendelse til:
Pensum Forsikringsmegling
Arve Nøst
Ramstadsletta 17 1363 Høvik
an@pensumgroup.no