Personvernerklæring Pensum forsikringsmegling

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Pensum Forsikringsmegling behandler informasjon om våre kunder, besøkende på nettstedet pensumgroup.no og henvendelser Pensum Forsikringsmegling mottar pr post, telefon og epost.

Pensum Forsikringsmegling er avhengig av tillit fra kunder, samarbeidspartnere og andre, og vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine opplysninger skal være trygge hos, og vi vil derfor informere om hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

1.      Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte knyttes til en fysisk person. Det omfatter både elektronisk og fysisk dokumentasjon. Pensum Forsikringsmegling innhenter fullmakt fra kunden til å formidle forsikringstjenester. Personopplysningen som bli samlet inn er avhengig av hva slags produkt eller tjeneste du som kunde tilbys.

Identifikasjonsinformasjon:        

Pensum Forsikringsmegling innhenter personnummer og navn, og ID (pass, førerkort el) dersom selskapet er forpliktet til det etter loven

Kontaktinformasjon

Pensum Forsikringsmegling innhenter kontaktinformasjon i den grad det er nødvendig for kundeforholdet, f.eks. adresse, telefonnummer, epost eller annet.

Finansiell informasjon

Forsikringshistorikk, regnskapstall, årsberetning, finansielle opplysninger og evt annet dersom nødvendig for saken

Lovpålagte opplysninger

Pensum Forsikringsmegling innhenter lovpålagte opplysninger som f.eks. sjekk mot EUs sanksjonslister, skatteinformasjon dersom det er nødvendig for kundeforholdet

Spesiell informasjon

Ved enkelte forsikringsprodukter er det nødvendig med helseopplysninger.

Selskapet innhenter også informasjon om familiesituasjonen (frivillig å svare på dette – samtykke).

2.      Hvor innhenter vi informasjonen fra?

Pensum Forsikringsmegling innhenter informasjon fra:

 • Kunden
 • Privatpersoner berørt av kundeforholdet, f.eks. ansatte
 • forsikringsselskao
 • Tredjeparter

3.      Hvilke formål brukes opplysningene til?

Opplysningene Pensum Forsikringsmegling innhenter vil brukt til:

 • Kundeadministrasjon
 • Oppfyllelse av fullmakten vi har med deg som kunde
 • Kunderegister
 • Risikoklassifisering
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

4.      Utlevering av opplysninger

 • Tredjeparter som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor kundene, bl.a. forsikringsselskap
 • Pensum Forsikringsmegling har inngått Databehandleravtaler med leverandører om databehandling, og våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til annet enn det formålet de er innhentet for
 • Vi sender ikke opplysningene til land utenfor EU/-EØS uten kundens samtykke

5.      Rettslig grunnlag

Pensum Forsikringsmegling må ha et behandlingsgrunnlag for å kunne behandle personopplysninger, og selskapets grunnlag for innhenting er:

 • Nødvendig innhenting i forbindelse med å oppfylle oppdraget for kunden
 • Rettslige forpliktelser i henhold til fullmakten
 • Lovpålagte krav
 • Samtykke

6.      Dine rettigheter som kunde

 • Du har innsyn i opplysningene vi har om deg og dataportabilitet
 • Du har rett til å kreve sletting av opplysningene
 • Du har rett til retting av feilaktige opplysninger om deg selv

7.      Behandlingsansvarlig

Pensum Forsikringsmegling regner seg som behandlingsansvarlig da selskapet har et selvstendig formål med innhentingen av opplysningene. Det er derfor ikke nødvendig å inngå databehandleravtaler med bedriftskunder.

8.      Kontakt

Ta kontakt med compliance@pensumgroup.no om du har spørsmål.