Vår historie

Kompetanse og erfaring er vår styrke.
Åpenhet og suverenitet er våre løfter.

Da Pensum ble etablert i 2002 var målet å skape en uavhengig og engasjert forsikringsrådgiver – helt frittstående fra forsikringsselskapene, og dypt engasjert i relasjonen til våre kunder. Med andre ord; noen å stole på.

I dag er vi fortsatt uavhengig og minst like engasjerende. Men årene siden oppstarten har gitt oss både erfaring og respekt som en aktør på det svenske forsikringsmarkedet. Vi formidler alle typer forsikringer.

I 2010 etablerte vi oss også på det finansielle markedet. Gjennom dette kan vi også her tilby høy kompetanse og service innen kapitalforvaltning og corporate finance. I takt med at finansmarkedet har blitt mer komplisert, har behovet for kvalifisert investeringsrådgivning økt. Våre tjenester innen kapitalforvaltning har økt fra år til år siden oppstart.

Vi er et partnereid selskap. Det innebærer at vi har en flat organisasjonsstruktur med raske beslutningsveier. I arbeidet med våre kunders kapitalforvaltning, forsikringsdekning og pensjonsløsninger, sammenligner og analyserer vi kontinuerlig tilbudet av ulike produkter og løsninger på markedet. Vi står frie i å alltid basere våre anbefalinger på hver enkelt kundes spesifikke situasjon.