Pensum Global Energy

Illustrasjonsfoto. Bilde av grafer på en PC.

Med hele 20% i totalavkastning i 3. kvartal 2023 ble Pensum Global Energy rangert som nummer 1 blant globale energifond av CityWire.

  • Pensum Global Energy er et aktivt forvaltet aksjefond med et globalt investeringsmandat
  • Fondets investeringer er rettet mot børsnoterte selskaper i den globale energisektoren, f.eks. tradisjonelle energikilder som petroleum og naturgass, og alle former for fornybare energikilder, for eksempel vann, vind og solkraft.
  • Fondets midler kan investeres i omsettelige verdipapirer, fonds-andeler (inkludert børsnoterte fond), derivatinstrumenter, penge-markedsinstrumenter og på konto hos kredittinstitusjoner. Fondet kan også inkludere nødvendige likvide midler på fondets regning.
  • Fondet har ingen geografiske investeringsbegrensninger, men kan i sin helhet anses som et globalt fond. Fordi fondet har et globalt mandat, kan det investere i aktiva med eksponering mot ulike valutaer, noe som betyr at valutarisiko er en naturlig del av fondets samlede risiko. Fondet har likevel anledning til helt eller delvis å bruke derivatinstrumenter med det formål å begrense valutarisikoen.
  • En investering i fondet forventes å være forbundet med høy risiko, og investor bør ha en plasseringshorisont på minst fem år

 

Informasjonsmateriell:

Bilde av Trond Omdal og Bjørn Rise

Forvaltere av fondet er Trond Omdal og Bjørn Rise.

Les siste intervju med våre forvaltere ved å klikke her.

Ønsker du mer informasjon om Pensum Global Energy, eller ønsker en uforpliktende samtale om hvordan vi kan samarbeide?

Fyll ut skjemaet under, ring oss på (+47) 23 89 68 44 eller send oss en e-post på post@pensumgroup.no