Pensum investeringsseminar for kvinner

Investeringsseminar for Kvinner
Presentasjoner og webcast

2. september fikk ca 100 kvinner muligheten til å delta på første arrangement av “Investeringsseminar for Kvinner”. Arrangementet ble en stor suksess, med gode foredrag, paneldebatter og et flott sosialt opplegg på ASIA i etterkant. For å ta en nærmere titt på foredragene som ble holdt, eller hele webcasten fra arrangementet, se linker under:

Webcast

Presentasjoner

Feddie Ocean Distillery – vår start og reise v/Anne Koppang