Pensum Markedsupdate

Pensum Markedsupdate – april 2021

Pensum har gjennom de siste årene generert svært gode forvaltningsresultater på vegne av våre kunder. Så langt i 2021 er intet unntak. Ved siden av fokus på å levere god risikojustert avkastning for våre kunder, har vi samtidig jobbet med nye forvaltningskonsepter siden årsskiftet. Dette har resultert i at blant andre Peter Andersland og Inger Anne Vikre har valgt å begynne i Pensum og bidra til Pensum sin videre utvikling.

Pensum har gleden av å invitere deg til å delta på Pensum Markedsupdate, der vi vil holde korte temapresentasjoner daglig, slik at du kan velge hvilke temaer som er mest aktuelle for deg. Presentasjonene holdes via Teams/videopresentasjoner (link til presentasjon sendes ut i forkant til de som er meldt på).

Vi håper du finner det interessant å delta på noen av våre presentasjoner. Se linker til presentasjoner, informasjon om program og påmelding under.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk på linkene under for å melde deg på respektive dager:

Påmelding alle presentasjoner
Påmelding mandag 12. april
Påmelding tirsdag 13. april
Påmelding onsdag 14. april
Påmelding torsdag 15. april
Påmelding fredag 16. april